06.09.2005

Fabian Kaulfürst, Budyšin

Knižka w přełožku wušła

Mikoš mjawči ukrainsce

wobraz

© Iweta Kluchkowska

Klawn Kolopak, přećel a pomocnik Mikoša. Galerija wobrazow so wočini, stłóčiće-li na wobraz.

Přełožki ze serbskeje dźěćaceje literatury bywaja na Ukrainje dźeń a popularniše. Wažny podźěl na tym ma Božena Antoniak. Hižo „Myška w mróčelach“ Jěwy-Marje Čornakec namaka w jeje přełožku wulkich a małych lubowarjow.
(runjewonline.info rozprawješe)
Nětko wuńdźe tež Jurja Brězanowa knižka „Wulke dyrdomdejstwa małeho kocora“ (LND 1966) w ukrainskej wersiji.

Mjeztym pak, zo přewza nakładnistwo „Pyramida“ za „Myšku“ wuhotowanje LND, „womłodźi“ nakładnistwo „Stareho Lawa“ kocora Mikoša z pomocu ilustracijow Iwety Kluchkowskeje. Za přełožk předležaceje edicije trjebaše Antoniak něhdźe měsacaj. Ćeže při dźěle nastachu wosebje wokoło pomjenowanjow figurow. Přełožowarka pak je derje zmištrowa. Klawn Kolopak (drje skomoleny „kopolak“) rěka na př. w ukrainskej wersiji Škerebert, cłownikaj Puk a Nuk poskataj w jeje přełožku na mjeno Stuk a Hrjuk.

Zhromadnje z mandźelskim Anatolijom Iwčenkom, sobuawtorom hornjoserbskeho frazeologiskeho słownika, planuje młoda Ukrainčanka wudaće dalšich přikładow našeje dźěćaceje literatury w swojej domiznje.

Prěnje linki přełožka a originala:

wobraz

© Iweta Kluchkowska

Kocor Mikoš. Galerija wobrazow so wočini, stłóčiće-li na wobraz.

Щодня рано-вранці, за п’ять хвилин до сьомої, білявий Томаш наливав у мисочку молоко для свого друга, чорного котика Мікоша. Рівно о сьомій Томаш вирушав до школи, а котик Мікош полишав своє молоко й вибігав за Томашем. Удвох вони доходили аж до рогу вулиці чи навіть на два будинки далі. Там Мікош зупинявся, сідав і тихенько нявкав: »Бувай, Томаше!« Томаш кивав головою і відказував: »Біжи додому, Мікоше!« Мікош повертався додому, а Томаш мчав до школи.

Rano pjeć minutow do sydmich nala swětłowłosač Tomaš swojemu přećelej, čornemu kocorej Mikošej, škličku liwkeho mloka. Z dypkom w sydmich dźěše Tomaš do šule, kocor Mikoš wostaji swoje mloko a dźěše sobu hač na róžk hasy abo samo hišće dwě chěži dale. Tam wón sedźo wosta a mjelčo zamjawča. »Ahoj, Tomašo!« Tomaš kiwny a praji: »Běž domoj, Mikošo!« Mikoš dundaše domoj, a Tomaš chwataše do šule.

Přilopk: Z ilustracijemi Iwety Kluchkowskeje móhł so tež serbski Mikoš „wotpróšić“ (abo nowoserbsce „liftwać“). Snano změjemy bórze nowy nakład "Wulkich dyrdomdejstwow małeho kocora"? Ja wosobinsce bych sej to přał.